Privacybeleid biezen.nl


Als jij iets bestelt, hebben we je gegevens nodig om ervoor te zorgen dat we jouw bestelling kunnen bezorgen. Maar we springen altijd altijd met je persoonlijke gegevens om. Wij dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat wij met je persoonlijke gegevens doen en waarom we ze nodig hebben, lichten we hier graag. Als je na het lezen van ons privacybeleid vragen hebt, neem dan gerust contact op met onze klantenservice.

Dit privacybeleid kan gewijzigd worden als nieuwe vorderingen aanleiding geven. Het meest actuele privacybeleid vind je op www.biezen.nl. Wij raden u aan om dit privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Wie is verantwoordelijk voor een juiste verwerking van de persoonsgegevens?


Tuincentrum de Biezen BV (biezen.nl), gevestigd aan Biezenweg 2a, 5742SB Beek en Donk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacybeleid.

 

Wanneer is dit privacybeleid van applicatie?


Dit privacybeleid is van applicatie op alle persoonsgegevens die biezen.nl verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met ons, zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen, op alle aan Tuicentrum de Biezen BV gerelateerde domeinen.

 

Wat zijn persoonsgegevens?


Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres. Maar ook gegevens zoals je IP-adres of biezen klantnummer zijn persoonsgegevens. En andere gegevens die uniek zijn voor jou, zoals je biezen.nl bestelgeschiedenis of surfgedrag.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt biezen.nl?


Biezen.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en / of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij:

- Voor- en achternaam;

- Geslacht;

- Geboortedatum;

- Adresgegevens;

- Telefoonnummer;

- Emailadres;

- Je interesses;

- IP-adres;

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch;

- Locatiegegevens;

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website;

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);

- Internetbrowser en apparaat type.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij verwerken?

Tuincentrum de Biezen BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling;

- Verzenden van onze nieuwsbrief en / of reclamefolder;

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

- Om goederen en diensten bij je af te leveren;

- biezen.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af ​​te stemmen op jouw voorkeuren;

- biezen.nl volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte;

- biezen.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang bewaren wij gegevens?


Biezen.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen van 7 jaar voor de persoonsgegevens. Op grond van de wet moeten wij de gegevens gerelateerd aan je bestelling ook 7 jaar bewaren. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen in je account.

 

Delen van persoonsgegevens met derden


Biezen.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Biezen.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, van populaire technieken, die wij gebruiken


Biezen.nl gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies maken geen inbreuk op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden voor jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen


Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken over een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en / of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen / opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@tcdebiezen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Biezen.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Biezen.nl wil je tevens een op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Biezen.nl wil je tevens een op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Biezen.nl wil je tevens een op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een ​​klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen


Biezen.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er instructies zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice.